Juridik

Juridik

Lerums Begravningsbyrå samarbetar med juridiska experter i alla frågor som rör juridik. Våra juridiska experter hjälper till med bouppteckningar, familjejuridiska frågor, hantering av dödsbon och upprättande av avtal och testamente.

Om det finns tillgångar i dödsboet efter betald begravning och gravsten ska det alltid göras en bouppteckning. Enligt lag ska en bouppteckning vara påbörjad inom tre månader – och avslutad senast fyra månader – efter att en person gått bort.

Bouppteckningen är ett juridiskt dokument som redogör för den avlidnes tillgångar och skulder. Saknas tillgångar görs istället en dödsboanmälan. Kontakta oss för mer information om hur detta går till, telefon 0302-108 13.